อินเตอร์คูลเลอร์

จำหน่ายอินเตอร์คูลเลอร์ใหม่ 100% หลอดเหลี่ยม ขนาดแผงอลูมิเนียมขนาด
18″ x 9″ x 2.5″ ปาก 2.5″
20″ x 9″ x 2.5″ ปาก 2.5″
18″ x 11.5″ x 3″ ปาก 2.5″

อินเตอร์คูลเลอร์

This entry was posted in High performance. Bookmark the permalink.

Comments are closed.