ไส้กรองอากาศ K&N

ไส้กรองอากาศ K&N จาก USA มีทั้งแบบทดแทนไส้กรองเดิม และแบบเปลือย สามารถล้างน้ำแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ให้อากาศเข้าเครื่องยนต์มากกว่าไส้กรองอากาศเดิมถึง 70% สามารถเพิ่มแรงม้าได้

ไส้กรองอากาศ K&N

This entry was posted in High performance. Bookmark the permalink.

Comments are closed.