ล้างหัวฉีดเบนซิน

หัวฉีดเบนซินถูกนำมาใช้แทนคาร์บูเรเตอร์ ซึ่งสามารถจ่ายน้ำมันได้ถูกต้องและแม่นยำมากกว่า จะถูกติดตั้งที่ท่อร่วมไอดี โดยมีปั๊มน้ำมันติดตั้งภายในถังน้ำมัน สร้างแรงดันสูงประมาณ 2.5bar ส่งน้ำมันผ่านท่อเข้าไส้กรอง แล้วส่งไปยังรางหัวฉีดไปรอที่หัวฉีดแต่ละสูบ รอสัญญาณจากกล่อง ECU(Engine Control Unit) สั่งให้โซลินอยไฟฟ้าของหัวฉีดเปิดให้น้ำมันผ่านเข้าไปในห้องเผาไหม้ น้ำมันส่วนที่เหลือจากการใช้งานจะไหลกลับสู่ถังน้ำมัน

ระบบหัวฉีดเบนซิน

ประเภทของหัวฉีดเบนซินในปัจจุบันจะมี 2 แบบหลักๆคือ
1.หัวฉีดแบบแรงดันต่ำ จะติดตั้งที่ท่อร่วมไอดี โดยจะฉีดน้ำมันที่หน้าวาล์วไอดีหรือบริเวณลิ้นปีกผีเสื้อ รอจังหวะที่วาล์วไอดีเปิด น้ำมันจะถูกดูดเข้ากระบอกสูบ แรงดันน้ำมันที่ฉีดประมาณ 2.5bar

หัวฉีดแรงดันต่ำ

2.หัวฉีดแบบ Direct หรือ Gasoline Direct Injection (GDI) เป็นหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันเบนซินเข้าห้องเผาไหม้โดยตรงเหมือนหัวฉีดดีเซล ใช้แรงดันในการฉีดน้ำมัน 50-120bar

หัวฉีด GDI

อาการที่บ่งบอกว่าหัวฉีดมีปัญหา
- สตาร์ทติดยากทั้งเครื่องร้อนและเย็น
- เครื่องยนต์มีกำลังดี แต่กินน้ำมันมาก
- ค่าปริมาณไอเสียสูงเกินมาตรฐาน
- รอบเครื่องยนต์ขณะเดินเบาไม่เรียบ
- อัตราเร่งไม่ดี ไม่มีกำลัง หรือเร่งเครื่องแล้วสะดุด
- หัวฉีดปิดไม่สนิท มีอาการน้ำมันท่วม

บริษัทเชียงใหม่ดีเซลจำกัด มีบริการเช็ค-ล้างหัวฉีดเบนซิน สามารถวัดปริมาณการจ่ายของหัวฉีดแต่ละสูบว่าจ่ายเท่ากันหรือไม่ ดูสเปรย์ของหัวฉีดว่าดีหรือไม่

หัวฉีดเบนซินที่จ่ายไม่เท่ากัน

หากผิดปรกติเนื่องจากสิ่งสกปรกก็สามารถทำความสะอาดให้กลับสู่สภาพเดิม

เครื่องเช็คหัวฉีดเบนซิน

สำหรับรถที่ติดแก๊สและสงสัยว่า เวลาใช้น้ำมันเบนซินแล้วเครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ก็สามารถนำหัวฉีดออกมาตรวจสอบได้ว่าฉีดเท่ากันทุกสูบหรือไม่

This entry was posted in High performance. Bookmark the permalink.

Comments are closed.