ผ้าพันท่อไอเสีย

ฉนวนพันท่อไอเสียกันความร้อน ยี่ห้อ Thermo-Tec จาก USA สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 1,100° c ช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องเครื่องยนต์

Thermo Tec

This entry was posted in High performance. Bookmark the permalink.

Comments are closed.